×
Tìm kiếm sản phẩm

Hội nghị hướng dẫn phân loại, tái chế, tái sử dụng và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tại xã Thượng Cốc và xã Long Xuyên

Thành phố Hà Nội hiện mỗi ngày phải đối mặt giải quyết với trên 7.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt. Điều đáng nói là phần lớn lượng rác này vẫn được xử lý bằng phương pháp chôn lấp với đầy những hạn chế và rủi ro, trong khi Thành phố đã có công nghệ đốt rác tiên tiến và hiện đại. Sở dĩ các công nghệ đốt rác chưa được sử dụng hết công suất vì rác thải chưa được phân loại tại nguồn. Yếu tố then chốt để xử lý triệt để bài toán ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt là khâu phân loại rác tại nguồn. 

Để tuyên truyền vận động người dân hiểu được tác hại của xử lý chất thải rắn sinh hoạt ko đúng cách, tầm quan trong của công tác phân loại rác tại nguồn. Nhiều năm qua Trạm Xanh đã phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ huyện, Phòng tài nguyên môi trường huyện Phúc Thọ triển khai mô hình thu gom phân loại xử lý chất thải rắn tại nguồn cho trên 1.000 hội viên hội phụ nữ các xã của huyện Phúc Thọ. 

Tập huấn xử lý rác thải

Đại biểu khách mời tham gia tập huấn

Hội nghị hướng dẫn phân loại, tái chế, tái sử dụng và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn cho hội viên phụ nữ 2 xã Thượng Cốc và xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ

Ngày 27/6/2024, mô hình tiếp tục được triển khai tại hai xã Thượng Cốc và xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, với sự chứng kiến và tham gia của trên 100 đại biểu và hội viên. Trạm Xanh với vai trò là đơn vị tư vấn, chuyển giao đã tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn thực hành cho các hội viên, đồng thời giải đáp các câu hỏi của hội viên, từ đó bắt tay vào việc thực hiện ủ rác tại nhà. Nhằm mục đích tạo ra nguồn phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp và góp phần giảm gánh nặng rác thải ra môi trường mỗi ngày.

Ông Đỗ Hoàng Thạch tập huấn xử lý rác cho hội viên

Hội viên phụ nữ lắng nghe tập huấn xử lý rác thải

Hội nghị tập huấn tại huyện Phúc Thọ

Ông Đỗ Hoàng Thạch - Đại diện Trạm Xanh hướng dẫn hội viên phụ nữ phân loại và xử lý rác tại nguồn

Qua Mô hình Trạm Xanh hy vọng với trên 100 hội viên nòng cốt tại 2 xã Thượng Cốc , xã Long Xuyên sẽ là hạt nhân để tuyên truyền vận động cho các hội viên của toàn xã nhận thức được tầm quan trọng của việc phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt từ đó áp dụng thành thói quen mỗi ngày. Góp phần làm Xanh - Sạch - Đẹp quê hương, tạo ra diện mạo mới cho nông thôn. 

>>> Xem thêm: Trạm Xanh tham gia triển khai mô hình "Cánh đồng xanh 3 không"....