×
Tìm kiếm sản phẩm

Trạm Xanh tham gia triển khai mô hình "Cánh đồng xanh 3 không", "Phân loại rác thải, xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn và rơm rạ sau thu hoạch"

Sáng ngày 20/3/2024, Hội LHPN huyện Phúc Thọ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phát động ra quân thực hiện Mô hình "Cánh đồng xanh 3 không", triển khai hướng dẫn "Phân loại rác thải và xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn", mô hình "Phụ nữ tham gia xử lý rơm rạ sau thu hoạch" tại xã Xuân Đình và xã Vân Nam.

Hội nghị tập huấn huyện Phúc Thọ

Hội nghị tuyên truyền, triển khai kế hoạch phát huy vai trò của Hội phụ nữ các cấp trong xây dựng mô hình "Cánh đồng xanh 3 không"

Hội nghị có sự tham gia của Chủ tịch Hội LHPN huyện, xã; lãnh đạo Đảng Ủy; lãnh đạo nhân dân xã và hơn 100 hội viên hội phụ nữ tiêu biểu 2 xã Xuân Đình và xã Vân Nam.

Bà Lê Thị Thư - Chủ tịch Hội LHPN huyện Phúc Thọ

Bà Lê Thị Thư - Chủ tịch Hội LHPN huyện Phúc Thọ

Bà Lê Thị Thư - Chủ tịch Hội LHPN huyện Phúc Thọ thay mặt triển khai mô hình “Cánh đồng xanh 3 không”: Không vỏ bao bì thuốc BVTV, phân bón rác thải tại kênh mương nội đồng; không sử dụng thuốc trừ cỏ cháy; không sử dụng thuốc kích thích sinh trưởng trong sản xuất.

Hội phụ nữ các cấp ký cam kết

Hội phụ nữ các cấp ký cam kết thực hiện mô hình

Cũng trong Hội nghị, Hội LHPN huyện và toàn thể Hội Phụ nữ các xã đã tiến hành ký kết thực hiện mô hình “Cánh đồng xanh 3 không”.

Ông Đỗ Hoàng Thạch - TGĐ Trạm Xanh

Ông Đỗ Hoàng Thạch - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Trạm Xanh

Tại Hội nghị, ông Đỗ Hoàng Thạch - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Trạm Xanh đảm nhiệm vai trò báo cáo viên, người tuyên truyền mô hình “Cánh đồng xanh 3 không”, “Phân loại rác thải, xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn và rơm rạ sau thu hoạch”. Và Trạm Xanh cũng là đơn vị chịu trách nhiệm tư vấn, triển khai mô hình trên này. Cụ thể:

- Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng mô hình “Cánh đồng xanh 3 không” nhằm giúp bảo vệ môi trường, đẹp cảnh quan, bảo vệ sức khỏe, an toàn vệ sinh thực phẩm đồng thời góp phần xây dựng nông thôn mới. 

- Đề cập đến vai trò của hội viên hội phụ nữ trong triển khai mô hình bằng các hành động thực tế như hạn chế sử dụng thuốc BVTV, không sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng, thu gom rơm rạ cỏ dại ủ phân bón, không sử dụng thuốc trừ cỏ cháy, để vỏ bao bì đúng nơi quy định, nhắc nhở người dân tham gia. 

- Đề xuất giải pháp triển khai mô hình “Cánh đồng xanh 3 không”: Xây dựng mô hình điểm, phát động ngày chủ nhật xanh tại cánh đồng xanh 3 không, gắn mô hình cánh đồng xanh 3 không với mô hình xử lý rơm rạ, rác thải sau thu hoạch, phát động phong trào thi tại các tổ đội, xây dựng tổ giám sát thực hiện, tuyên truyền vận động người dân.

- Hướng dẫn và chỉ đạo thực tế xử lý rác thải hữu cơ ở ngoài thực địa bằng chế phẩm sinh học VBIO.

Mô hình cánh đồng xanh 3 không

Thực hành ủ rác tại thực địa

Ra quân mô hình Cánh đồng xanh 3 không

Hướng dẫn và chỉ đạo thực tế xử lý rác thải hữu cơ ở ngoài thực địa bằng chế phẩm sinh học VBIO - Đa năng xử lý môi trường

Mô hình “Cánh đồng xanh 3 không” được đánh giá là điểm sáng trong việc phát huy vai trò của Hội Phụ nữ đối với việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải; bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp; đóng góp xây dựng nông thôn mới. Trạm Xanh hy vọng sẽ tiếp tục đồng hành tham gia triển khai và nhân rộng mô hình này đến tất cả các địa phương trên địa bàn huyện Phúc Thọ trong thời gian tới!