×
Tìm kiếm sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Thuốc BVTVThuốc BVTV
Phân bónPhân bón
Chế phẩmChế phẩm
Vật tư xử lý môi trườngVật tư xử lý môi trường
Combo SPCombo SP
Phân nhóm

Cải tạo đất green earth chai 500ml

Công ty TNHH Nông Sinh
Thành phần : Tập đoàn bào tử vi sinh có lợi cải tạo đất, phân giải chậm dinh dưỡng cho rễ và trừ mầm bệnh trong đất : Chaetomium spp 1.5 x 108 cfu/ Trichoderma spp 1.2 x 108 cfu/g Paecilomyces Lilacinus 2.9 x 106 cfu/g Lactobacilus sp 1 x 108 cfu/g Bacillus Subtilis....
100.000 ₫
Chọn số lượng: