×
Tìm kiếm sản phẩm

Trạm Xanh triển khai chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản thực phẩm tại huyện Mỹ Đức

Ngày 02 tháng 8 năm 2023, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức tổ chức Diễn đàn khuyến nông @ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tại diễn đàn có với sự tham gia của trên 200 đại biểu là các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, chủ trang trại của huyện Mỹ Đức. Tham dự Diễn đàn có các đồng chí lãnh đạo: Viện nghiên cứu rau quả trung ương, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội, Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức cùng lãnh đạo một số phòng, ban, đơn vị chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Ủy ban nhân dân thị huyện Mỹ Đức.

Diễn đàn tại huyện Mỹ Đức

Phát biểu tại diễn đàn

Diễn đàn khuyến nông @ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại huyện Mỹ Đức

Trạm Xanh tham gia Diễn đàn với vai trò là thành viên trong Ban cố vấn. Tại Diễn đàn Trạm Xanh đã chia sẻ một số giải pháp thúc đẩy hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm OCOP của huyện Mỹ Đức. Đồng thời đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý môi trường nông nghiệp nông thôn, canh tác nông nghiệp xanh tuần hoàn đối với vùng sản xuất rau an toàn trong thời gian tới. Đặc biệt, Trạm Xanh đã ký kết Biên bản hợp tác xây dựng mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ rau ngót theo hướng hữu cơ với HTX nông nghiệp Phúc Lâm.

Ông Đỗ Hoàng Thạch phát biểu tại diễn đàn

Lễ ký kết hợp tác

Lễ ký kết tại diễn đàn

Trạm Xanh ký Biên bản hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ rau theo hướng hữu cơ tại Diễn đàn

Với những hoạt động kết nối, với những mô hình liên kết quản lý chặt chẽ từ khâu vật tư đầu vào, giám sát quy trình kỹ thuật và truy xuất đầu ra sản phẩm Trạm Xanh sẽ có những nông sản thực phẩm an toàn, chất lượng để cung cấp ra thị trường, đồng thời góp phần hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân của huyện Mỹ Đức.

Sản phẩm tại diễn đàn

khu giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm lụa tơ tằm

Quang cảnh Diễn đàn Khuyến nông @ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp