×
Tìm kiếm sản phẩm

Trạm Xanh làm việc với một số doanh nghiệp công nghệ sinh học Nhật Bản hứa hẹn chuyển giao vật liệu sinh học mới, một giải pháp tối ưu cho canh tác lúa hữu cơ

Sáng ngày 16/10, tại văn phòng Trạm Xanh đã diễn ra buổi làm việc với một số doanh nghiệp Nhật Bản. Nội dung trao đổi tiềm năng cơ hội hợp tác trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ số chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp giữa Trạm Xanh và một số đối tác nghiên cứu công nghệ sinh học trong nông nghiệp của Nhật Bản. Các đối tác Nhật bản đã giới thiệu một số công nghệ, vật tư sinh học phục vụ trong nông nghiệp mới của Nhật Bản với mong muốn được thử nghiệm và cung ứng tại Việt Nam. 

Trạm Xanh trao đổi công việc

Trạm Xanh và đối tác Nhật Bản

Đại diện doanh nghiệp Nhật Bản trao đổi cùng Trạm Xanh

Ông Đỗ Hoàng Thạch - Tổng Giám đốc Trạm Xanh trao đổi cùng các đối tác Nhật Bản

Để canh tác nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn nói chung và sản xuất lúa hữu cơ nói riêng thì rất cần những vật liệu sinh học, hy vọng với những sản phẩm mới này của đối tác Nhật Bản, Trạm Xanh sẽ thử nghiệm và phối hợp để từng bước nhân ra diện rộng góp phần tạo ra sản phẩm nông nghiệp an toàn, chất lượng, nâng cao hiệu quả sản xuất lúa cho bà con nông dân.