×
Tìm kiếm sản phẩm

Hội nghị tổng kết thực hiện Mô hình Phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn trên địa bàn xã Xuần Đình và Vân Nam

Ngày 14/5/2023, Trạm Xanh tham gia Hội nghị tổng kết thực hiện mô hình “Phân loại rác thải và xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn” trên địa bàn xã Xuân Đình và Vân Nam, huyện Phúc Thọ. Hội nghị có sự tham dự của bà Lê Thị Thư - Huyện Uỷ viên, chủ tịch Hội LHPN huyện; ông Đỗ Hoàng Thạch - Tổng Giám đốc Trạm Xanh; Đại biểu huyện; Đại biểu xã cùng các hội viên hội phụ nữ 2 xã. 

Hội nghị tổng kết tại Xuân Đình và Vân Nam

Ông Đỗ Hoàng Thạch và bà Lê Thị Thư

Hội nghị tổng kết thực hiện mô hình Phân loại rác thải và xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn trên địa bàn xã Xuân Đình và Vân Nam

Sau gần 2 tháng triển khai mô hình phân loại rác thải và xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn, mô hình phụ nữ tham gia xử lý rơm rạ sau thu hoạch, mô hình cánh đồng xanh 3 không trên địa bàn xã Xuân Đình và Vân Nam đã đạt được kết quả cao, cụ thể:

- Xã Xuân Đình: Hội LHPN xã lập danh sách, huy động 50 hội viên phụ nữ nòng cốt, tiêu biểu ở 11 chi hội viên thôn tham gia thực hiện mô hình. Kết quả đã xử lý 4,5 tấn rác hữu cơ trong sinh hoạt, thành phẩm thu được ước tính 2 tấn phân hữu cơ và đã được đưa vào sử dụng làm phân bón cho cây trồng. 

- Xã Vân Nam: Hội LHPN xã lập danh sách, huy động 60 hội viên phụ nữ nòng cốt, tiêu biểu ở 6 chi hội thôn tham gia thực hiện mô hình. Kết quả thu được 1.5 tấn phân hữu cơ và đưa vào làm phân bón cho cây trồng. 

Hầu hết các hội viên tham gia thực hiện mô hình vô cùng phấn khởi khi đã xử lý và tạo ra nguồn phân bón hữu cơ thành công. Các hội viên không ngừng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với nhau để có thể duy trì, phát triển mô hình đến toàn bộ các hội viên, hộ gia đình khác trong xã. 

Bà Lê Thị Thư, Chủ tịch Hội LHPN Phúc Thọ

Bà Lê Thị Thư - Huyện Uỷ viên, chủ tịch Hội LHPN huyện Phúc Thọ phát biểu

Qua Hội nghị tổng kết lần này, Ông Đỗ Hoàng Thạch - Đại diện đơn vị tư vấn, chuyển giao mô hình đã lắng nghe các hội viên chia sẻ quá trình phân loại, tái chế, tái sử dụng, xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng chế phẩm sinh học cũng như giải đáp các câu hỏi, thắc mắc của các hội viên trong quá trình thực hiện. Đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng mô hình “Cánh đồng xanh 3 không”, phát động ngày chủ nhật xanh, gắn mô hình này với mô hình “Xử lý rơm rạ sau thu hoạch”, tuyên truyền vận động toàn bộ hội viên, hộ gia đình trong 2 xã cùng tham gia thực hiện. 

Ông Đỗ Hoàng Thạch

Ông Đỗ Hoàng Thạch - Tổng Giám đốc Trạm Xanh phát biểu tại Hội nghị tổng kết

Trong thời gian tới, Trạm Xanh sẽ tiếp tục đồng hành cùng huyện Phúc Thọ nhân rộng mô hình “Phân loại rác thải và xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn”, “Phụ nữ tham gia xử lý rơm rạ sau thu hoạch", “Cánh đồng xanh 3 không ” đến các địa bàn khác tại huyện Phúc Thọ.