×
Tìm kiếm sản phẩm

Hội nghị tổng kết mô hình Phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt & chất thải làng nghề trên địa bàn xã Sen Phương và Thị trấn Phúc Thọ

Ngày 15/12/2023 vừa qua, Trạm Xanh tham gia Hội nghị tổng kết đánh giá thực hiện mô hình Phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải làng nghề trên địa bàn xã Sen Phương và thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ. Hội nghị có sự tham gia của bà Lê Thị Thư - Huyện Uỷ viên, chủ tịch Hội LHPN huyện; ông Đỗ Hoàng Thạch - Tổng Giám đốc Trạm Xanh; Đại biểu huyện; Đại biểu xã cùng các hội viên xã Sen Phương và thị trấn Phúc Thọ.

Hội nghị tổng kết tập huấn

Hội nghị tổng kết tập huấn

Hội nghị tổng kết đánh giá thực hiện mô hình Phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải làng nghề trên địa bàn thị trấn Phúc Thọ và xã Sen Phương

Bà Lê Thị Thư

Bà Lê Thị Thư - Huyện Uỷ viên, chủ tịch Hội LHPN huyện Phúc Thọ phát biểu

Sau 1 tháng triển khai mô hình trên địa bàn xã Sen Phương và thị trấn Phúc Thọ bước đầu đã đạt được một số kết quả cụ thể:

- Xã Sen Phương: Hội LHPN xã lập danh sách, huy động 60 hội viên phụ nữ nòng cốt, tiêu biểu, tích cực, ở 14 chi hội thôn để tham gia tập huấn. Tính đến thời điểm hiện tại đã có gần 800 kg rác được xử lý, tạo ra gần 200kg phân bón.

- Thị trấn Phúc Thọ: Hội LHPN Thị trấn lập danh sách, huy động 50 hội viên phụ nữ nòng cốt, tiêu biểu, tích cực, ở 6 chi hội để tham gia tập huấn. Tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 1.500 kg rác được xử lý, tạo ra gần 400kg phân bón. Đồng thời hướng dẫn các hộ kinh doanh nuôi nhốt và giết mổ gia cầm cách xử lý chất thải làng nghề để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Ông Đỗ Hoàng Thạch

Ông Đỗ Hoàng Thạch - Tổng Giám đốc Trạm Xanh phát biểu tại Hội nghị tổng kết mô hình Phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải làng nghề trên địa bàn xã Sen Phương và thị trấn Phúc Thọ

Qua Hội nghị tổng kết lần này, Ông Đỗ Hoàng Thạch - Đại diện đơn vị tư vấn, chuyển giao mô hình đã lắng nghe các hội viên chia sẻ quá trình phân loại, tái chế, tái sử dụng, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, xử lý chất thải làng nghề bằng chế phẩm sinh học cũng như giải đáp các câu hỏi, thắc mắc của các hội viên trong quá trình thực hiện.

Trong thời gian tới, Trạm Xanh hy vọng Hội LHPN tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nhân rộng mô hình Phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải làng nghề đến tất cả các hội viên trong toàn xã Sen Phương và thị trấn Phúc Thọ.