×
Tìm kiếm sản phẩm

Trạm Xanh tích cực triển khai liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản thực phẩm cho bà con nông dân thị xã Sơn Tây

Ngày 26 tháng 7 năm 2023, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây tổ chức Diễn đàn khuyến nông @ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 

Quang cảnh chương trình liên kết

Khách mời

Khung cảnh chung sự kiện

Quang cảnh Diễn đàn Khuyến nông @ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Tại diễn đàn có với sự tham gia của trên 250 đại biểu là các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, chủ trang trại của thị xã Sơn Tây. Tham dự Diễn đàn có các đồng chí lãnh đạo: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây và Trung tâm Khuyến nông Hà Nội cùng lãnh đạo một số phòng, ban, đơn vị chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây.

Trạm Xanh tham gia Diễn đàn với vai trò là thành viên trong Ban cố vấn. Tại Diễn đàn, Trạm Xanh đã đưa ra một số giải pháp thúc đẩy hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm OCOP của Thị xã. Đồng thời đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ sinh học trong canh tác nông nghiệp xanh tuần hoàn đối với vùng sản xuất rau an toàn và vùng sản xuất Sâm Bố Chính của Thị xã trong thời gian tới. 

Trạm Xanh ký biên bản ghi nhớ

Ký kết hợp tác

Trạm Xanh ký Biên bản hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ rau theo hướng hữu cơ tại Diễn đàn

Đặc biệt, Trạm Xanh đã ký kết Biên bản hợp tác xây dựng mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ rau theo hướng hữu cơ với HTX sản xuất và tiêu thụ nông sản sạch Viên Sơn.

Trưng bày sản phẩm

Giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm của thị xã Sơn Tây

Sản phẩm quảng bá tại sự kiện

Khu giới thiệu nông sản thực phẩm của thị xã Sơn Tây tại Diễn đàn

Hy vọng với những hoạt động kết nối, với những mô hình liên kết quản lý chặt chẽ từ khâu vật tư đầu vào, giám sát quy trình kỹ thuật và truy xuất đầu ra sản phẩm Trạm Xanh sẽ có những nông sản thực phẩm an toàn, chất lượng để cung cấp ra thị trường, đồng thời góp phần hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân của thị xã Sơn Tây.

>>> Xem thêm: Trạm Xanh tích cực triển khai liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản thực phẩm cho bà con nông dân huyện Phú Xuyên